2017-12-18

Status prawny

Zespół Szkół Nr 9 w Kaliszu został powołany na podstawie Uchwały Nr XXXIII/451/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 roku.

 

Zespół Szkół Nr 9 w Kaliszu składa się z Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II oraz VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

 

Obie szkoły to placówki publiczne działające na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 557 z późn. zm.),

- Aktu założycielskiego szkoły publicznej - decyzja z dnia 15 marca 1999 roku (Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II), 

- Uchwały Nr XXXIII/451/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 roku (VII Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego),

- Statutu Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu,

- Statutu Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu,

- Statutu VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu,

- Regulaminów wewnętrznych.

 

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Kalisz.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

Załączniki

  statut_zs9_2017_12_01.pdf 573,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  statut_vii_lo_sms_2017_11_27.pdf 790,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  statut_sp24_2017_11_27.pdf 775,7 KB (pdf) szczegóły pobierz